Kategorie

             Mucholapka podivná
             (Dionaea muscipula)
              Špirlice (Sarracenia)
              kříženci: základní nabídka
             Špirlice (Sarracenia)
             kříženci: speciální nabídka
             Špirlice (Sarracenia)
             botanické: zákl. nabídka
             Špirlice (Sarracenia)
             botanické: spec. nabídka
             Rosnatky
             (Drosera)
             Tučnice
             (Pinguicula)
             Bublinatky
             (Utricularia)
             Heliamphory
             (Heliamphora)
             Darlingtonie
             (Darlingtonia)
             Láčkovky
             (Nepenthes)
             Láčkovice
             (Cephalotus)
             Brocchinie
             (Brocchinia)
             Genlisey
             (Genlisea)
             Naše kultivary
             
             Semena masožravých
             rostlin
             Další exotické rostliny
             
             Substráty, květináče
             a další pěstitelské potřeby
             Masožravé rostliny
             na parapet a letnění
             Masožravé rostliny
             do vitríny
             Masožravé rostliny
             pro venkovní rašeliniště
             Vodní druhy masožravek
             do akvária nebo jezírka

Newsletter

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.sarracenia.cz/eshop, jehož provozovatelkou je Stanislava Srbová, IČ: 75899469, sídlící na adrese Horákov 156, 664 04 Mokrá-Horákov.

Potvrzením a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a je srozuměn s reklamačním řádem a možností odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Obchodní podmínky v aktuálním znění jsou vždy vyvěšené na internetové adrese http://sarracenia.cz/eshop/cs/content/3-obchodni-podminky, jejich přečtení a akceptování potvrzuje každý kupující v procesu objednávky a jsou také součástí potvrzovacího e-mailu, který kupující obdrží obratem po odeslání objednávky.

1. Definice pojmů

Prodávající: Prodávajícím a zároveň provozovatelem internetových stránek a internetového obchodu www.sarracenia.cz/eshop je Stanislava Srbová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČ 75899469, místo podnikání Horákov 156, 664 04 Mokrá-Horákov.

Kupující: Kupujícím (spotřebitelem) je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Kupující, který není spotřebitel, tj. osoba, která jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání. Na tyto osoby se obchodní podmínky nevztahují.

Spotřebitelská smlouva: Spotřebitelská smlouva je např. smlouva kupní, smlouva o dílo, popřípadě jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (tj. Kupující - fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti) a na druhé straně Prodávající.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky v systému e-shopu www.sarracenia.cz/eshop. Systém e-shopu zákazníkovi obratem na jím uvedenou e-mailovou adresu zašle potvrzení o přijetí objednávky, její rekapitulaci a také znění obchodních podmínek. Na základě této kupní smlouvy má následně proávající povinnost zboží dodat, pokud nejsou zásoby příslušného zboží vyprodané.

Poznámka kupujícího v objednávkovém formuláři není určena k vyjadřování požadavků kupujícího na jakoukoli změnu či úpravu objednávaného zboží (např. jiná barva či velikost než je v nabídce). Na dostupnost zboží jiných parametrů, než takových, které jsou výslovně uvedeny v e-shopu je možno se prodejce dotázat e-mailem či telefonicky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku ve výjimečných a odůvodněných případech odmítnout, zejména pokud kupující uvede nepravdivé či nesmyslné kontaktní údaje či zasílací adresu, nebo v případě předchozího opakovaného porušování kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Náklady související s použitím komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese Kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy (bez nutnosti udání důvodu) ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží (neplatí pro výjimky uvedené v § 1837 občanského zákoníku - např. u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím atd.). V této lhůtě je kupující povinen prodávajícímu odeslat oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, za tímto účelem je možno využít našeho formuláře. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující odstoupivší od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen (jakmile mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal) vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu - nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy - peněžní prostředky, které kupující zaplatil za zboží. Prodávající také vrací náklady na dodání (od prodávajícího kupujícímu) v hodnotě nejlevnějšího nabízeného standardního způsobu dodání, tj. 70 Kč. Pro vrácení platby použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení platby za objednávku, pokud kupující v oznámení odstoupení od smlouvy výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: .doc, pdf

Při zasílání vráceného zboží na adresu prodávajícího je kupující povinen zásilku zabalit způsobem, která nepovede k jejímu poškození při přepravním procesu (tzn. použití dostatečně pevné krabice, její vystlání materiálem chránícím zboží před nárazy, otřesy a pohybem v krabici atd.).

Kupující, který není spotřebitelem (tj. jedná se o osobu, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), nemůže od kupní smlouvy odstoupit.

4. Charakteristika zboží

Zboží nabízené v e-shopu www.sarracenia.cz/eshop zahrnuje živé rostliny, semena, pěstitelské pomůcky. Parametry zboží (rozměry, použití, materiál, velikost balení atd.) jsou popsány v detailech u každé jednotlivé položky, doplněné fotografií zboží a údajem o aktuálně platné ceně, za kterou je možno zboží objednat. Prodávající se snaží na fotografiích zachytit věrnou podobu zboží, vlivem různé kalibrace monitorů u různých počítačů však může dojít ke drobnému zkreslení barevnosti.

Živé rostliny jsou materiál měnící se v průběhu roku. V závislosti na druhu procházejí během jednotlivých ročních obdobích většími či menšími vegetačními výkyvy, což je nutno brát při nákupu a pěstování v úvahu. Fotografie, pokud u nich není uvedeno jinak, zobrazují rostliny v ideální kondici na vrcholu jejich růstové sezóny.

Velikost rostlin se určuje v závislosti na typu růstu: U vyšších rostlin (typicky např. vzpřímené špirlice jako Sarracenia flava či Sarracenia leucophylla) velikost určuje výška láček v sezóně. U rostlin tvořících přízemní listovou růžici (typicky např. mucholapka podivná, špirlice Sarracenia psittacina, některé rosnatky) se velikost určuje jako průměr této listové růžice. Dospělá rostlina je definována jako květuschopná rostlina.

5. Cena zboží

Ceny uvedené u jednotlivých karet zboží v internetovém obchodu www.sarracenia.cz/eshop jsou smluvní, konečné a vždy aktuálně platné. Kupní smlouva je uzavírána na ceny zboží platné v okamžiku odeslání objednávky. Náklady na dopravu se liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání. Prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu.

Uváděné ceny jsou za jednu rostlinu, pokud není uvedeno jinak. Odvíjejí se od vzácnosti druhu, ale také od velikosti nabízených exemplářů, která se v průběhu vegetační sezóny mění. Ceny nejsou navýšeny o nevyžádané bonusy, obdržíte a platíte přesný počet rostlin podle Vaší objednávky. Objednání většího počtu rostlin vycházíme vstříc nízkými cenami a množstevními slevami.

Ceny jsou uváděny v českých korunách, pro zahraniční zákazníky platí ceny v EURech zobrazované přímo v e-shopu při volbě měny.

6. Slevy

Členové sdružení
"Darwiniana" a "Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin"
mají 10% slevu.
Objednávka nad 500 Kč - množstevní sleva 10%.
Objednávka nad 2000 Kč - množstevní sleva 25%.
Slevy se kombinují, celkem je tedy možné získat slevu 35%.

Množstevní slevu započítá e-shop automaticky, slevu 10% za členství připočítáme po obdržení Vaší objednávky, proto prosím informaci, že jste člen té které společnosti, spolu s Vaším členským číslem, uveďte v objednávce do Poznámky. Další možností je registrace do systému e-shopu a zřízení zákaznického účtu - pokud se zaregistrujete a informujete nás e-mailem o tom, že máte nárok na členskou slevu, budou se Vám při dalším nákupu v našem e-shopu zobrazovat rovnou ceny o 10% nižší.

7. Způsob dodání a platby, dodací lhůty

Kupující si může vybrat z několika forem placení a dodání zboží:
1) Zaslání poštou na dobírku: Kupující uhradí objednávku při převzetí zásilky od České pošty. Zboží objednané na dobírku odesílá Prodávající v nejbližším odesílacím termínu (podle toho, do které uzávěrky spadá konkrétní objednávka). Ve výjimečných případech, kdy Prodávající tuto lhůtu nemůže dodržet (např. z důvodu účasti na výstavě či jiné větší akci) informuje prodávající kupujícího o zpoždění odeslání zboží a odešle zboží v nejbližším možném termínu.
2) Platba předem převodem na účet: Po obdržení objednávky od kupujícího prodávající překontroluje dostupné zásoby objednaného zboží a odešle kupujícímu podklady pro provedení platby převodem (číslo účtu, variabilní symbol atd.). Platbu bankovním převodem je kupující povinen provést do 14 dnů od podání objednávky. V případě neuhrazení bude objednávka stornována. Po obdržení platby odesílá Prodávající objednané zboží v nejbližším odesílacím termínu (podle toho, do které uzávěrky spadá uhrazená objednávka), ve výjimečných případech, kdy Prodávající tuto lhůtu nemůže dodržet (např. z důvodu účasti na výstavě či jiné akci) informuje prodávající kupujícího o zpoždění odeslání zboží a odešle zboží v nejbližším možném termínu.
3) Osobní předání zboží v Praze (bez poplatku) - Kupující může v objednávce o celkové ceně min. 500 Kč zvolit předání zboží v Praze. Prodávající neprovozuje kamenný obchod ani výdejní místo se stabilní pracovní dobou, předání zboží probíhá na základě konkrétní domluvy na čase a místě předání pověřenou osobou, které vyhovuje oběma stranám. Osobní předání v Praze se uskutečňuje vždy v blízkosti ulice Na Slupi, je možné v předem avizovaných 2-3 pracovních dnech v každém týdnu, v čase, na kterém se dohodne kupující s pověřenou osobou prodávajícího. Pokud prodávající obdrží objednávku do soboty, odešle zboží do Prahy za účelem předání v následujícím pracovním týdnu a kontaktuje kupujícího s podrobnými informacemi ohledně možností předávky.


Přehled poplatků spojených s dodáním zboží v závislosti na způsobu dopravy, který kupující zvolí v procesu objednávky:

Způsob zasláníPlatba převodemPlatba na dobírku
Doporučená zásilka - ČR 70 Kč 100 Kč
Balík Do Ruky - ČR 149 Kč 179 Kč
Zásilka na Slovensko 200 Kč  ---


Posílání rostlin poštou
Rostliny jsou zasílány balíkem nezasazené, tj. bez květináčů a substrátu (zasazené by cestu nepřežily, společně s těžkým substrátem a květináčem by se v balíku pomačkaly). V případě, že kupující nemá možnost připravit si předem vlastní pěstební substrát a nádobu, je možné je dle naší nabídky také objednat - v oddělení Substráty, květináče a další pěstitelské potřeby.
Prodávající odesílá balíky s rostlinami vždy v pondělí, popřípadě úterý (uzávěrka objednávek je vždy o dva dny dříve, tj. v sobotu), takže během daného pracovního týdne dorazí k zákazníkovi. Rostliny jsou zabaleny tak, aby v balíku bez problémů přežily několik dní. Všechny balíky jsou zasílány doporučeně, podle velikosti a hmotnosti buď službou Doporučená zásilka (doba dodání nejčastěji do druhého dne od odeslání), popřípadě na žádost zákazníka službou Balík Do Ruky (dodání nejčastěji do druhého dne od odeslání). Zásilky na Slovensko jsou zasílány také doporučeně, v tomto případě trvá přeprava většinou 4-7 dní.

8. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji uvedenými Kupujícím je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo, popř. IČ/DIČ v případě podnikatelských subjektů a organizací) kupujících jsou použity výhradně pro účely zaslání objednaného zboží a nejsou v žádném případě poskytovány třetím osobám. Kupující souhlasí s použitím uvedených osobních údajů pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a zavazuje se uvést tyto údaje v pravdivém a aktuálním znění. Kupující má právo po přihlášení svoje osobní údaje upravovat v zákaznické administraci svého uživatelského účtu v e-shopu www.biodekorace.cz. Kupující může kdykoli e-mailem zaslaným na adresu info@sarracenia.cz požádat o vymazání svých osobních údajů. Kupující (nebo kterýkoli jednotlivec) má možnost požádat prodávajícího o zařazení své e-mailové adresy do seznamu příjemců obchodních sdělení a aktuálních informací prodávajícího. Zároveň má kdykoli možnost zažádat na e-mailové adrese info@sarracenia.cz o vymazání z tohoto seznamu a ukončení dostávání informací od prodávajícího.

9. Práva z vadného plnění

Prodávající má povinnost dodat kupujícímu takové zboží, které má v okamžiku převzetí kupujícím vlastnosti, které si strany ujednaly v kupní smlouvě, hodí se k účelu, který pro jeho používání prodávající uvedl, je dodáno v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a vyhovuje případným požadavkům právních předpisů ČR.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť by se projevila až později.

V případě, že je vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, odstranění vady opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

V případě, že je vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo z vady je možno uplatnit u prodávajícího zasláním zboží na adresu: Stanislava Srbová, Horákov 156 , 664 04 Mokrá. Při zasílání zboží na adresu prodávajícího je kupující povinen zásilku zabalit způsobem, která nepovede k jejímu poškození při přepravním procesu (tzn. použití dostatečně pevné krabice, její vystlání materiálem chránícím zboží před nárazy, otřesy a pohybem v krabici atd.).

10. Závěrečné ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014. Jejich znění je prodávající oprávněn změnit, v takovém případě dnem změny obchodních podmínek přestává platit starší znění a nabývá účinnosti znění aktualizované.