Molekulární a buněčná biologie rostlinCytoskelet - mikrofilamenta

Vizualizace aktinových vláken s
využitím GFP fůzních proteinů

Hybridní prolinem bohaté proteiny
(HyPRPs)

Funkční charakterizace HyPRP stěnových proteinů

Používané postupy a protokoly

... a další intrukce


Úvodní informace:

Připravuje se...
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...