Oblasti probíhajícího výzkumu

V rámci své odborné činnosti se zabývám několika tématy.
Na těchto stránkách bude vytvořena prezentace postupů a dílčích výsledků z příslušných oborů.
Stránky jsou však zatím ve výstavbě.


       

Molekulární a buněčná biologie rostlin

Studium PRP stěnových proteinů, cytoskeletu, genové inženýrství, konstrukce GMO.
       

Entomologie

Ekologie a hnízdní biologie vybraných druhů kutilek (Hymenoptera: Sphecidae)
       

Genetika a šlechtění špirlic (Sarracenia)

Kontrolované křížení, studium dědivosti znaků, srovnávací sbírka,
šlechtění esteticky a pěstitelsky zajímavých rostlin.O úroveň výš...         Na hlavní stránku...